૧૦ પાસ ભરતી પોસ્ટ ભરતી

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022, 10 પાસ માટે ભરતી

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022 : ઇન્ડિયા પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સર્કલની પોસ્ટલ આસીસ્ટન્ટ, પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ અને MTSનું કુલ 188 જગ્યાઓ (સપોર્ટ કોટા) માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા આ ભરતી સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા અંતર્ગત દ્વારા કરવામાં આવશે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022 ગુજરાત પોસ્ટ સર્કલમાં ભારતીય […]

૧૦ પાસ ભરતી પોસ્ટ ભરતી સરકારી ભરતી

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022: 10 પાસ માટે પરીક્ષા વગર ભરતી

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 : ભારતીય ટપાલ વિભાગ, પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ, વડોદરા ટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટ બનાવ માટેની સોનેરી તક છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો. ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ ટપાલ જીવન વીમા / […]

૧૦ પાસ ભરતી Trending પોસ્ટ ભરતી સરકારી ભરતી

Gujarat Post GDS Bharti 2022 | Total Post 1901 Apply Online

Gujarat Post GDS Bharti 2022 : Gujarat Gramin Dak Sevak Department Published 1901 Recruitment for Candidates Who Eligible This Post. So Eligible Candidates Apply online Official Website @indiapostgdsonline.gov.in. This Application Post Process is Online Process And Eligible Candidates Apply For This Post Online. Gujarat Post GDS Bharti 2022 The candidates will be selected as Branch Postmaster […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી પોસ્ટ ભરતી

New Gujarat Post Office Recruitment 2022

Post Office Recruitment Superintendent Of Post Office, Panchmahal Division, Godhra has published the latest recruitment notification for Postal Life Insurance Agent Post. Godhra has recently invites application for the Postal Life Insurance Agent recruitment 2022. Candidates can read full notification about This Recruitment. You can find here all details about this recruitment like age limit, […]

પોસ્ટ ભરતી

Gujarat Postal Circle Recruitment 2021, Apply for 188 MTS & Other Vacancies @ indiapost.gov.in

Gujarat Postal Circle Recruitment 2021, Apply for 188 MTS & Other Vacancies @ indiapost.gov.in   Gujarat Postal Circle Recruitment 2021: India Post has released notification (No. R&E/1-1/ DR/Sports Quota/2021) for Direct Recruitment of Meritorious sportsperson. They seek applications of eligible candidates from open market under Sports Quota for Gujarat Postal Circlevacancy. These 188 vacancies are assigned for the following Group C […]