Bal Namavali – Gujarati Baby Boys Names List 2022

Bal Namavali :શિશુનું નામકરણ (Child’s Names) (બાળકોનાં નામો) : નવજાત શિશુનું નામકરણ કરવું એ એક અગત્યની ઘટના છે. કારણ  નામ આજીવન તેની સાથે રહે છે.કોઇપણ વ્યક્તિ જીવનભર તેના નામ વડે જ ઓળખાય છે.આથી નવજાત શિશુનું નામકરણ કરવાનું હોય ત્યારે તેના નામની શોધ શરૂ થાય છે.પહેલાંના જમાનામાં આ અધિકાર ફઇબાને હતો.ગામ-લત્તાનાં અન્ય નામો જોઇને ફઇબા એક … Read more