સિલેબસ તલાટી કમ મંત્રી ભરતી 2022 સ્ટડી મટેરિઅલ

તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ PDF અને પેપર સ્ટાઇલ 2022

તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ PDF 2022: ગુજરાત પંચાયત સર્વિસ સિલેક્શન બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા તલાટી ની 3400 થી વધારે જગ્યાઓની ભરતી માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં કુલ 18 લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરી છે. ગુજરાત પંચાયત ભરતી બોર્ડ દ્વારા તલાટી ની પરીક્ષાનું આયોજન 8 જાન્યુઆરી 2023 ના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. તલાટી કમ મંત્રી સિલેબસ […]

સ્ટડી મટેરિઅલ

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાતના ઇન્ફોર્મેશન વિભાગ દ્વારા બહાર પાડેલ પુસ્તકો

તમારે જે પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવું હોય તેના ફોટા પર ક્લિક કરતા તે ડાઉનલોડ કરી શકાશે        તમારે જે પુસ્તક ડાઉનલોડ કરવું હોય તેના ફોટા પર ક્લિક કરતા તે ડાઉનલોડ કરી શકાશે                                 ગુજરાતી ભાતીગળ સંસ્કૃતિની વિશિષ્ટ વિરાસત ધરાવતું […]

પોલીસ ભરતી સ્ટડી મટેરિઅલ

Gujarat Police Constable 1 to 10 Model Paper Set PDF In Gujarati

Are You Searching Gujarat Police Constable 1 to 10 Model Paper Set PDF And Notes ? Here We Have Upload gujarat police constable exam material, And Notes. This Gujarat Police Constable 1 to 10 Model Paper Set PDF & Notes Will Help Students For Preparing TET, TAT, HTAT GPSC, Talati, Bin Sachivalay, Clark, Police Constable […]