૧૦૮ ભરતી

GVK 108 EMRI Recruitment 2023 : GVK EMRI ભરતી 2023, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

GVK EMRI ભરતી 2023 : ઈમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઈન્સ્ટીટ્યુટ (ઈએમઆરઆઈ) અમદાવાદે વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. જીવીકે ઈએમઆરઆઈ ગુજરાત ભરતી 2023 માં કુલ ખાલી જગ્યાઓ છે. નીચે જણાવેલ 2023 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. અન્ય વિગતો જેવી કે પોસ્ટની સંખ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને …

GVK 108 EMRI Recruitment 2023 : GVK EMRI ભરતી 2023, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન Read More »

ગુજરાત GVK EMRI ભરતી 2023: EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ ભરતી

ગુજરાત GVK EMRI ભરતી 2023:ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ અને રિચર્સ ઇન્સ્ટીટયુટ ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસીસ કે જે ગુજરાત સરકારની નોડલ એજન્સી રૂપે પી.પી.પી. (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ હેઠળ, આરોગ્ય સજીવની અને ધન્વતરી રથ જેવી સેવામાં પૂર્ણ કાર્યરત છે, હાલમાં ધન્વન્તરી આરોગ્ય રથ માટે પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર, મેડિકલ ઓફિસર, પેરામેડિક, લેબ ટેકનિશિયન જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત …

ગુજરાત GVK EMRI ભરતી 2023: EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ ભરતી Read More »

GVK EMRI ભરતી 2022 , પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી

GVK EMRI ભરતી 2022 : જી.વી.કે. ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ અને રિચર્સ ઇન્સ્ટીટયુટ કે જે ગુજરાત સરકારની નોડલ એજન્સીરૂપે પી.પી.પી. (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ હેઠળ, આરોગ્ય સજીવની અને ધન્વતરી રથ જેવી સેવામાં પૂર્ણ કાર્યરત છે. મેડિકલ ઓફિસર અને લેબ ટેકનિશિયનની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો આપેલ તારીખે ઈન્ટરવ્યુમાં હાજર રહેવું. GVK EMRI …

GVK EMRI ભરતી 2022 , પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી Read More »

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

GVK EMRI Recruitment 2022 – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, Selection Process, …

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in Read More »

Gujarat GVK EMRI Recruitment New 2022 @emri.in

GVK EMRI Recruitment 2022 – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, Selection Process, …

Gujarat GVK EMRI Recruitment New 2022 @emri.in Read More »

Gujarat GVK EMRI Recruitment New 2022 @emri.in

GVK EMRI Recruitment 2022 – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, Selection Process, …

Gujarat GVK EMRI Recruitment New 2022 @emri.in Read More »

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

GVK EMRI Recruitment 2022 – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, Selection …

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in Read More »

New Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

Join our Whatsapp group : Click Here GVK EMRI Recruitment 2022 – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of …

New Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in Read More »

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

Join Our WhatsApp Groups Join Our Telegram Channel GVK EMRI Recruitment 2022- Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of …

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in Read More »

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in

GVK EMRI Recruitment 2022 – Emergency Management & Research Institute (EMRI) Ahmedabad has published the notification for recruitment for the post of Various Posts There are a total of Vacancy in GVK EMRI Gujarat Recruitment 2022. has published Advertisement for below mentioned Posts 2022. Other Details like No. Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, Selection Process, …

Gujarat GVK EMRI Recruitment 2022 @emri.in Read More »