ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022, 10 પાસ માટે ભરતી

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022 : ઇન્ડિયા પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સર્કલની પોસ્ટલ આસીસ્ટન્ટ, પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ અને MTSનું કુલ 188 જગ્યાઓ (સપોર્ટ કોટા) માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા આ ભરતી સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા અંતર્ગત દ્વારા કરવામાં આવશે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે.

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટ સર્કલમાં ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ની કુલ 188 જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ 23 ઓક્ટોબર 2022 થી 22 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ભરી શકાશે. 18 થી 27 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

આ પણ વાંચો: ટેટ 1-2 પરીક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ 2022 – શૈક્ષણિક લાયકાત, ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન

વિભાગનું નામ ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ
પોસ્ટનું નામ પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ, MTS, પોસ્ટમેન
કુલ જગ્યાઓ 188
જોબ લોકેશન ગુજરાત
અરજી પક્રિયા ઓનલાઈન
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ 22 નવેમ્બર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ dopsportsrecruitment.in

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022 શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટનું નામ લાયકાત
પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ ધોરણ 12 પાસ
પોસ્ટમેન/મેલગાર્ડ ધોરણ 12 પાસ
MTS ધોરણ 10 પાસ

સ્પોર્ટ્સ લાયકાત: ઉમેદવાર પાસે માન્ય રાજ્ય કક્ષા/નેશનલ કક્ષા અને ઇન્ટનેશનલ કક્ષાનું સ્પોર્ટ્સ સર્ટિફિકેટ ધરાવતો હોવો જોઈએ.

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટ દ્વારા સપોર્ટ ક્વોટા ની 188 જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. નીચે ટેબલમાં તમે પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યાઓ
પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ 71
પોસ્ટમેન/મેલગાર્ડ 56
MTS 61

આ પણ વાંચો: ગુજરાતી કેલેન્ડર 2023 – Gujarati Calendar 2023 | Gujarati Calendar 2023 Panchang

ઉંમર મર્યાદા

પોસ્ટનું નામ વય મર્યાદા
પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ 18 – 27 વર્ષ
પોસ્ટમેન/મેલગાર્ડ 18 – 27 વર્ષ
MTS 18 – 25 વર્ષ

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022 અરજી પક્રિયા

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://dopsportsrecruitment.in પર જઈને તારીખ 23 ઓક્ટોબર 2022 થી 22 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

અરજી ફી

Gen/OBC/EWS રૂ.100/-
Women/SC/ST/ESM Nil

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022 પગાર ધોરણ

પોસ્ટનું નામ પગાર ધોરણ
પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ રૂ.25,500 થી 81,100/-
પોસ્ટમેન/મેલગાર્ડ રૂ.21,700 થી 69,100/-
MTS રૂ.18000 થી 56,900/-

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022 પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવારની પસંદગી સ્પોર્ટ્સની લાયકાત અને ફાઇનલ મેરીટ લિસ્ટ ના આધારે કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો

FAQ :

1. પોસ્ટ ભરતી 2022 ગુજરાત પસંદગી પ્રક્રિયા કી છે?

  • ઉમેદવારની પસંદગી સ્પોર્ટ્સની લાયકાત અને ફાઇનલ મેરીટ લિસ્ટ ના આધારે કરવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

2. પોસ્ટ ભરતી 2022 ગુજરાત અરજી પ્રક્રિયા કઈ છે?

  • લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://dopsportsrecruitment.in પર જઈને તારીખ 23 ઓક્ટોબર 2022 થી 22 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

3. પોસ્ટ ભરતી 2022 ગુજરાત અરજી છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

  • અરજી શરૂ તારીખ : 23-10-2022
  • અરજી છેલ્લી તારીખ : 22-11-2022

Leave a Comment