વ્હાલી દીકરી યોજના ફોર્મ વિષેની સંપૂર્ણ માહિતી જાણો અહીથી, Vahli Dikri Yojana 2023

વ્હાલી દીકરી યોજના ગુજરાત ૨૦૨૨ : ગુજરાત સરકાર એ સમય દરમિયાન મહિલાઓ માટે તેમજ ખેડૂતો માટે ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા વહાલી દીકરી યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે જે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.

આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વહાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખની દસ રૂપિયા સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વહાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખને દસ હઝાર રૂપિયા (1,10,000) સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ ત્રણ હપ્તામાં આપવામાં આવે છે.

Gujarat Vahli Dikri Yojana  Eligibility, Tharav And Application Form: Gujarat govt. has announced Gujarat Vahli Dikri Yojana  (Dear Daughter Scheme) for girl children of the state. Under this Gujarat Vahli Dikri Yojana , the state govt. will provide education incentives and Rs. 1 lakh to first and second daughters of the family.

This one lakh assistance amount would be provided when the girl attains the age of 18 years. People would be able to fill theGujarat Vahli DikriYojana registration/application form to avail assistance.

વ્હાલી દીકરી યોજના નો હેતુ – Purpose of Vahli Dikri Yojana 2022

આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વ્હાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખની દસ રૂપિયા સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ આમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી વહાલી દીકરી યોજના નો મુખ્ય હેતુ એ છે કે જ્યારે પરિવારમાં દીકરીનો જન્મ થાય તેમને આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવે છે.આ સહાય એ એક લાખને દસ હઝાર રૂપિયા  (1,10,000) સુધી આપવામાં આવે છે અને આ સહાય એ ત્રણ હપ્તામાં  આપવામાં આવે છે.

The state govt. of Gujarat has started Gujarat Vahli Dikri Yojana  2019 in order to improve the sex ratio which currently stands at 883 girls per 1000 boys. The amount under Gujarat Vahli Dikri Yojana  would be provided for a wedding or higher education.

Key Points of Gujarat Vahli Dikri Yojana 2022

Name of the scheme Vahli Dikri Yojana
Launched by Government of Gujarat state
Type of scheme State government scheme
Beneficial for Girls
Mode of application Both online as well as offline
Official website Not yet released
વ્હાલી દીકરી યોજના ગુજરાત

વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ કોને મળે?

 1. તા.૨-૮-૨૦૧૯ કે ત્યારબાદ જન્મેલ દિકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર થશે.
 2. એક દંપતિની વધુમાં વધુ બે દિકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.
 3. દંપતિની પ્રથમ અને દ્વિતીય દિકરી બન્નેને લાભ મળવાપાત્ર થશે પરંતુ દ્વિતીય દિકરી પછી દંપતિએ સંતતિ નિયમનનું ઓપરેશન કરાવેલું હોવું જોઇએ.
 4. પ્રથમ દિકરો અને બીજી દીકરી હોય તો બીજી દિકરીને સહાય મળવાપાત્ર થશે પરંતુ દ્વિતીય દિકરી પછી દંપતિએ સંતતિ નિયમનનું ઓપરેશન કરાવેલું હોવું જોઇએ.
 5. પ્રથમ દિકરો અને બીજી બન્ને દિકરી (જોડીયા) કે તેથી વધુ એક સાથે જન્મવાના અપવાદરૂપ કિસ્સામાં તમામ દિકરીઓને ‘વ્હાલી દિકરી યોજના’ નો લાભ મળવાપાત્ર થશે પરંતુ દ્વિતીય દિકરી પછી દંપતિએ સંતતિ નિયમનનું ઓપરેશન કરાવેલું હોવું જોઇએ.
 6. દિકરીના જન્મ સમયે માતાની ઉંમર ૧૮ કે તેથી વધુ વર્ષ હોવી જોઇએ.

Objectives of the scheme

 •  This schemes main objective is to empower girls.
 • This scheme will help in improve girl childbirth ratio.
 • This scheme will also promote girl education.
વ્હાલી દીકરી યોજના ગુજરાત

Silent Features of the scheme

 • This scheme is completely government-funded
 • The government will give Rs. 110000/- to the beneficiaries
 • Applicants can apply through both the modes online and offline too
 • Beneficiaries will get the financial assistance directly in their bank account through bank transfer
The amount to 1st and 2nd daughters of the family would be given in the following manner:-
When Will Assistance be Transferred Details Amount under Gujarat Vahli Dikri Yojana
 • Enrollment in Class 1st Early Intervention Part Rs. 4,000
 • Enrollment in Class 9th Late Intervention Part Rs. 6,000
 • Attaining 18 years of Age Wedding or Higher Education Rs. 1,00,000

વ્હાલી દીકરી યોજના નો લાભ

વહાલી દીકરી યોજના નો લાભ એ છે કે ગુજરાતની દીકરીને એક લાખને દસ હઝાર રૂપિયા (1,10,000) સુધી આર્થિક રીતે સહાય આપવામાં આવ્યા છે. આમ આ યોજના હેઠળ દીકરીને આપવામાં આવતી સહાય એ દીકરીને ત્રણ હપ્તા માં આપવામાં આવ્યા છે.

વાલી દીકરી સહાય યોજના પ્રથમ હપ્તો
જ્યારે દીકરી એ પ્રથમ ધોરણમાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા આવે ત્યારે તેમને ચાર ચાર રૂપિયા નો પહેલો હપ્તો પ્રાપ્ત થશે

વ્હાલી દીકરી સહાય યોજના બીજો હપ્તો
જ્યારે વહાલી દીકરી યોજના અંતર્ગત જે દીકરી આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે નવમા ધોરણમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે તેમને 6000 રૂપિયા મળવાપાત્ર થશે.

વહાલી દીકરી સહાય યોજના ત્રીજો હપ્તો ( છેલ્લો હપ્તો)
આ યોજના હેઠળ જ્યારે દીકરીને ૧૮ વર્ષની ઉંમરે ઉચ્ચકક્ષા શિક્ષણ અથવા તેમણે લગ્ન સહાય તરીકે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક લાખ રૂપિયા સહાય મળવાપાત્ર થશે પરંતુ દીકરી ના બાળ લગ્ન થયેલા હોવા જોઈએ

વહાલી દીકરી યોજનાનો લાભ લેવા માટે આવકની મર્યાદા એ ગુજરાત સરકારના wdc વિભાગ દ્વારા વાર્ષિક આવક બે લાખ રૂપિયા કે તેનાથી ઓછી હોય તો તે આ યોજના માટે લાભ લઇ શકે છે.

મકાન સહાય યોજના માટેનું ફોર્મ અહીંથી ડાઉનલોડ કરો

Gujarat Vahli Dikri Yojana Status 2022

Vahli Dikri Scheme 2021 Objectives And Features :

 • Firstly, the Vahli Dikri Scheme has totally funded by the state government of Gujarat.
 • Then, the main aim of implementing the scheme in Gujarat state has to empower the girls.
 • And also encouraging the birth of girl child in our society.
 • Due to this scheme, the state government of Gujarat has decided to provide financial help of 1 Lakh 10 thousand Rupees to the girl children beneficiary.
 • Secondly, it improves the ratio of girls over boys as girl’s birth has lagging from boy birth.
 • Then it also encourages families to educate their girls for a better future.
 • Interested applicants can complete the registration procedure either through online mode or with the help of an offline process.
 • Also, during the registration, the applicant needs to provide the bank account details. Because the amount of financial assistance given under the scheme has been sent to them through Direct Bank Transfer (DBT) process by the concerned department.
Name of the Scheme Vahli Dikri Scheme 2021
Started by The State Government of Gujarat
Scheme Type State Government Scheme
Its benefits To provide financial assistance for encouraging girl childbirth
Current Year 2021
Beneficiaries of Scheme Girls of Gujarat state
Application Mode Online as well as Offline
Official Website available soon
વ્હાલી દીકરી યોજના ગુજરાત

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

 સંપૂર્ણ માહિતી અહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો અહીં ક્લિક કરો

 

Join our WhatsApp Group for updates- ClickHere


Join our Telegram Channel for updates Click Here

FAQ’s of Vahali Dikri Yojana

Q: વ્હાલી દીકરી યોજના શું છે?
Ans: આ યોજનાએ ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે અને આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતની દીકરીઓને 110000 રૂપિયા સહાય મળવાપાત્ર થશે.

Q: વ્હાલી દીકરી યોજનામાં લાભ લેવા માટે વાર્ષિક આવક કેટલી હોવી જોઈએ?
Ans: બે લાખ રૂપિયા કે તેનાથી ઓછી

Q: વ્હાલી દીકરી યોજનાના ફોર્મ ઓનલાઇન ભરી શકાશે?
Ans: આ ટૂંક સમયમાં આ યોજના ફોર્મ ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ભરાવાના શરૂ થઈ જશે.

Q: વ્હાલી દીકરી યોજનાનો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ક્યાંથી મળશે?
Ans: આંગણવાડી કેન્દ્ર માંથી, CDPO કચેરી ખાતેથી, જિલ્લાના બાળ મહિલા અધિકારીશ્રીની કચેરી પરથી વિનામૂલ્યે વહાલી દીકરી યોજના ફોર્મ આપવામાં આવ્યા છે.

Leave a Comment