સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022 – ઑફિસરની 110 જગ્યાઓ માટે ભરતી

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઑફિસરની વિવિધ પોસ્ટ જેવી કે ઇકોનોમિસ્ટ, ડેટા સાયસીન્ટ, IT, લો ઓફિસર અને બીજી કુલ 110 જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દેશમાં આવેલી વિવિધ બ્રાન્ચમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે બેંક દ્વારા આ ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઓફિસરો ની કુલ 110 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 28 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 17 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ભરી શકાશે. ઉમેદવારો નું સિલેક્શન ફક્ત પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ ફક્ત ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઓફિસર ભરતી 2022

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022

બેંકનું નામ સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા
પોસ્ટનું નામ ઓફીસર
કુલ જગ્યાઓ 110
જોબ લોકેશન ઇન્ડિયા
અરજી શરૂ થવાની તારીખ 28/09/2022
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ 17 ઓક્ટોબર 2022
અરજી પક્રિયા ઓનલાઈન
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ centralbankofindia.co.in

આ પણ વાંચો: GSTES ભરતી 2022

શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ ડીગ્રી જેવી કે એન્જીનીયરીંગ, B. E/B. Tech, CA અને બીજી વિવિધ ડીગ્રી ધરાવતા ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. શૈક્ષણિક લાયકાત ની તમામ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

ઓનલાઈન ફોર્મ

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.centralbankofindia.co.in પર જઈને તારીખ 28 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 17 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઓફિસર ભરતી 2022

પોસ્ટનું નામ જગ્યાઓ
IT 36
Economist 03
Data Scientist 01
Risk Manager 21
IT SOC Analyst 01
IT Security Analyst 01
Technical Officer (Credit) 15
Credit Officer 08
Data Engineer 09
Law Officer 05
Security 05
Financial Analyst 08

ઉંમર મર્યાદા

ઉમેદવાર ની ઓછામાં ઓછી ઉંમર 20 વર્ષ અને વધુમાં વધુ ઉંમર 45 વર્ષ સુધીની હોવી જોઈએ. પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ વય મર્યાદા આપવામાં આવેલ છે. નીચે આપેલ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરીને ઉંમર વિશેની તમામ માહિતી મેળવી શકો છો.

પસંદગી પક્રિયા

ઉમેદવાર ની પસંદગી ફક્ત પર્સનલ ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે. ઉમેદવારની શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવના આધારે ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ફાઇનલ સિલેક્શન લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે.

અરજી ફી

SC/ST/PwBD રૂ.175/-
અન્ય તમામ કેટેગરી રૂ.850/-

પગાર ધોરણ

બેંક દ્વારા પોસ્ટ મુજબ સિલેક્ટ થયેલ ઉમેદવાર ને રૂ. 36000 થી લઈને રૂ.89890/- સુધીનું બેઝિક પગાર ધોરણ આપવામાં આવશે.

નોટિફિકેશન વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો
અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો
અમારા ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો
અન્ય નોકરીની માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

 

FAQ

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કુલ કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે?

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કુલ 110 ઓફિસર ની જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ કઈ છે?

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.centralbankofindia.co.in છે.

Leave a Comment