નગરપાલિકા ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 : વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા મંજુર થયેલ મહેકમ પૈકી ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવાની મળેલ મંજુરી અન્વયે નગરપાલિકાના મંજુર થયેલ કર્મચારીઓની સેવાઓ અંગેના ભરતી બઢતી નિયમો 2022 આધીન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આધારે સિનિયર ક્લાર્ક, મુકાદમ અને કલાર્કની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 […]

નગરપાલિકા ભરતી Latest Jobs Trending

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ જાહેરાત

કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 – પ્રાદેશિક નગરપાલિકા ની કચેરી, વડોદરા દ્વારા કરજણ નગરપાલિકામાં કલાર્કની વિવિધ 09 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. કરજણ નગરપાલિકા દ્વારા પાંચ વર્ષના ફિક્સ સમયગાળા માટે આ ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ જાહેરાત વાંચીને ઓફલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 સંસ્થાનું નામ કરજણ નગરપાલિકા […]

નગરપાલિકા ભરતી

Gujarat Nagarpalika Recruitment 2022 @enagar.gujarat.gov.in

Gujarat Nagarpalika Recruitment 2022 @enagar.gujarat.gov.in : Fireman cum driver, Divisional Fire Officer, Station Fire Officer, Fire Wireless Officer, Leading firemen, Driver cum pump operator Post in 32 Nagarpalika. Eligible candidates read notification and apply this post. Total 32 Nagarpalika like Dholaka, Botad, Surendranagar, Nadiyad, Manasa, Himmatnagar, Mahesana, Palanpur, Patan, Modasa, Anand, Godhara, Dahod, Dahod, Chotta Udepur, Lunavada, Karajan, Rajpipla, […]

નગરપાલિકા ભરતી

Gujarat Nagarpalika Recruitment 2021|Apply Offline Safai Kamdar Post

Gujarat Nagarpalika Recruitment 2021: Gujarat various nagarpalika published recruitment notification for fire officer,safai kamdar post.intrested & eligible candidates apply offline after read official advertisement.nagarpalika recruitment 2021, gujarat nagarpalika vacancy 2021. Gujarat Nagarpalika Recruitment 2021 Department Name: Gujarat Various Nagarpalika Post Name:Safai Kamdar,Fire Officer Category:New Job Application Mode: Offline Anand Nagarpalika Recruitment 2022(New) Post Name:Safai Kamdar Job Location: Anand […]

નગરપાલિકા ભરતી

Dehgam Nagarpalika Recruitment For MIS IT Expert 2021

Dehgam Nagarpalika Recruitment 2021 : Dehgam Nagarpalika has Recently Invites Application For the MIS IT Expert Recruitment 2021, Eligible Candidates Attend Walk-In-Interview On 10.12.2021, For More Detail About Dehgam Nagarpalika Recruitment 2021 given below. Post : MIS IT Expert Total Post : 01 Job Location : Dehgam, Gujarat Education Qualification : MCA / Computer Eng. (B.E / B.Tech) B.E IT / MSC IT […]

નગરપાલિકા ભરતી

Morbi Nagarpalika Recruitment For Clerk Post 2021

Morbi Nagarpalika Recruitment 2021 : Morbi Nagarpalika has Recently Invites Application For the Clerk | Accountant | Fireman – Driver Recruitment 2021, Eligible Candidate send their Application before 16.12.2021, For More Detail about Morbi Nagarpalika Recruitment 2021 given below article. Morbi Nagarpalika Recruitment For Clerk Post 2021 Post : Clerk, Accountant, Fireman, Driver Total Post : Not Specified Job Location : Morbi, […]

નગરપાલિકા ભરતી નવી ભરતી

Porbandar Chhaya Nagarpalika Recruitment For Clerk And Other Post 2021

Porbandar Chhaya Nagarpalika Recruitment 2021 : Porbandar Chhaya Nagarpalika has Recently Invites Application For the Clerk, Divisional Fire Officer, Deputy Accountant & Female Fireman – Driver Recruitment 2021, Eligible Candidates Send Their Application Before 30.11.2021, For More Detail About Porbandar Chhaya Nagarpalika Recruitment 2021 given below article. Porbandar Chhaya Nagarpalika Recruitment 2021 For Clerk And Other Post Total […]

નગરપાલિકા ભરતી

Patan Nagarpalika Recruitment For Fire Officer And Other Post 2021

Patan Nagarpalika Recruitment 2021 : Patan Nagarpalika has Recently Invites Application For the Fire Officer, Driver, station officer Recruitment 2021, Eligible Candidates Apply Within 30 days From the Date Of Advertisement Published. Patan Nagarpalika Recruitment 2021 Post Name: Divisional Fire Officer Station Fire Officer Driver – Pump Operator Fireman – Driver Total Post : 13 Education Qualification: […]