પરીણામો

Indian Post GDS Result 2023 : ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ જાહેર, અહિયાથી ચેક કરો તમારું પરિણામ @indiapostgdsonline.gov.in

Indian Post GDS Result 2023: GDS પરિણામની રાહ જોઈ રહેલા ઉમેદવારો માટે એક મોટું અપડેટ છે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પોસ્ટ્સની ભરતી માટે મેરિટ લિસ્ટ જાહેર. જો તમે પણ આ ભરતી માટે અરજી કરી છે, Indian Post GDS Result 2023, તો તમે ઈન્ડિયા પોસ્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર તમારા પરિણામો જોઈ શકશો. આ ઉપરાંત પરિણામની …

Indian Post GDS Result 2023 : ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવક રીઝલ્ટ જાહેર, અહિયાથી ચેક કરો તમારું પરિણામ @indiapostgdsonline.gov.in Read More »

LRD Result 2022 Gujarat Check OJAS LRB Constable Merit List, Cut Off Marks at lrdgujarat2021.in

LRD Result 2022 :  is released on lrdgujarat2021.in: Gujarat Police LRD Constable Merit List and Cut Off Marks updates can be checked here. The Gujarat Police Department and Lokrakshak Recruitment Board conducted the Written Test for Recruitment of Constable on 10th April 2022. This recruitment is being conducted for more than 10000 Vacancies of Constable …

LRD Result 2022 Gujarat Check OJAS LRB Constable Merit List, Cut Off Marks at lrdgujarat2021.in Read More »

NEET 2022 નું પરિણામ, અહીંથી જુઓ , ntaresults.nic.in

NEET 2022 નું પરિણામ: NEET 2022 નું મુખ્ય પરિણામ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા NEET UG 2022 પરિણામ સત્તાવાર વેબસાઇટ neet.nta.nic.in પર જાહેર કરવામાં આવશે. NEET ના મુખ્ય પરિણામની લિંક https://ntaresults.nic.in/ અને https://nta.ac.in/ પર પણ સક્રિય કરવામાં આવશે. જેના પરથી ઉમેદવારો પોતાનું પરિણામ મેળવી શકશે. ઉમેદવારો અરજી નંબર અને જન્મ તારીખની મદદથી NEET મેઇન 2022નું પરિણામ …

NEET 2022 નું પરિણામ, અહીંથી જુઓ , ntaresults.nic.in Read More »

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022,અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ તા. 06/08/2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે. ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 બોર્ડનું નામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) પોસ્ટ નામ ધોરણ …

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022,અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org Read More »

Police Constable Result 2022 | Lrd Result 2022 Download Now

Police Constable Result 2022 : Lokrakshak Department Declared lrd 2022 result on Official Website Of Board. All Candidates Who Given Physical and Written Exam For lrd recruitment they all check their result on lrd Official Website.Gujarat Lokrakshak Recruitment Board (LRB) has conducted the written test for Police Constable posts on 10 April 2022. Thereafter, the board …

Police Constable Result 2022 | Lrd Result 2022 Download Now Read More »

Gujarat Anganwadi Merit List 2022 | Gujarat Anganwadi Result 2022 Download Now

Gujarat Anganwadi Merit List 2022 : The Women and Child Development Department of Gujarat Government released Anganwadi Meirt List. Anganwadi Helper or Anganwadi Supervisor will be able to download e-hrms.gujarat.gov.in Merit List and check their name. Gujarat Anganwadi Merit List 2022 Gujarat Anganwadi Bharti 2022 Merit list & Selection List has been published District wise …

Gujarat Anganwadi Merit List 2022 | Gujarat Anganwadi Result 2022 Download Now Read More »

Psi Result 2022| Psi Merit List 2022 @psirbgujarat2022.in Download Now

PSI Result 2022 : PSI Result Declared On PSI official website who all candidates given written and physical xxam and passed they check them result on official Website. Gujarat police sub inspector recruitment board has published Merit list on official website eligible and interested candidates Go to official website download their result and check merit …

Psi Result 2022| Psi Merit List 2022 @psirbgujarat2022.in Download Now Read More »

PSI EXAM RESULT 2022 @psirbgujarat2022.in

PSI EXAM RESULT 2022 Gujarat Police Sub Inspector Recruitment Board (PSIRB) has DECLARED the  held on 06-03-2022. Eligible candidates who attempted Pre Exam for UPSI/ APSI/ IO/ UASI Posts can download Gujarat PSI Prelims Merit List PDF from this web page itself. Additionally, we have arranged a direct link to check Gujarat Police PSI Result 2022 of Prelims Exam in this article at …

PSI EXAM RESULT 2022 @psirbgujarat2022.in Read More »

SSC GD Result 2022 (Out) @ ssc.nic.in GD Constable Merit List, Cut Off Marks

SSC Constable GD Result 2022 is available here on ssc.nic.in: Know about SSC GD Constable Merit List 2022 PDF: The Staff Selection Commission conducts a written exam for 25271 posts of Constable (General Duty). Secondly, SSC GD Result 2022 is expected to be released on 25 March 2022 (Out), at ssc.nic.in. After that you can also …

SSC GD Result 2022 (Out) @ ssc.nic.in GD Constable Merit List, Cut Off Marks Read More »

LRD physical result 2022 @lrdgujarat2021.in

LRD physical result Gujarat Police LRD Constable Physical Test Result 2022, LRB Lokrakshak PET PST Result, LRD PET PST Selection List, LRB Gujarat Police Constable PET Results, lrdgujarat2021.in Lokrakshak Physical Exam Merit List Download Link Available Here: Gujarat Lokrakshak Bharti Board (LRB) will shortly release the LRD Physical  Result of Un-Armed Constable, Armed Constable and SRPF Constable …

LRD physical result 2022 @lrdgujarat2021.in Read More »