પરીણામો

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022,અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 10 જુલાઈ 2022માં લેવાયેલ પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ તા. 06/08/2022ના રોજ સવારે 08:00 વાગ્યે બોર્ડની ઓફિશિયલ વેબ સાઈટ www.gseb.org પર મુકવામાં આવશે. ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022 બોર્ડનું નામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) પોસ્ટ નામ ધોરણ …

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા રીઝલ્ટ 2022,અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org Read More »

Police Constable Result 2022 | Lrd Result 2022 Download Now

Police Constable Result 2022 : Lokrakshak Department Declared lrd 2022 result on Official Website Of Board. All Candidates Who Given Physical and Written Exam For lrd recruitment they all check their result on lrd Official Website.Gujarat Lokrakshak Recruitment Board (LRB) has conducted the written test for Police Constable posts on 10 April 2022. Thereafter, the board …

Police Constable Result 2022 | Lrd Result 2022 Download Now Read More »

Gujarat Anganwadi Merit List 2022 | Gujarat Anganwadi Result 2022 Download Now

Gujarat Anganwadi Merit List 2022 : The Women and Child Development Department of Gujarat Government released Anganwadi Meirt List. Anganwadi Helper or Anganwadi Supervisor will be able to download e-hrms.gujarat.gov.in Merit List and check their name. Gujarat Anganwadi Merit List 2022 Gujarat Anganwadi Bharti 2022 Merit list & Selection List has been published District wise …

Gujarat Anganwadi Merit List 2022 | Gujarat Anganwadi Result 2022 Download Now Read More »

Psi Result 2022| Psi Merit List 2022 @psirbgujarat2022.in Download Now

PSI Result 2022 : PSI Result Declared On PSI official website who all candidates given written and physical xxam and passed they check them result on official Website. Gujarat police sub inspector recruitment board has published Merit list on official website eligible and interested candidates Go to official website download their result and check merit …

Psi Result 2022| Psi Merit List 2022 @psirbgujarat2022.in Download Now Read More »

PSI EXAM RESULT 2022 @psirbgujarat2022.in

PSI EXAM RESULT 2022 Gujarat Police Sub Inspector Recruitment Board (PSIRB) has DECLARED the  held on 06-03-2022. Eligible candidates who attempted Pre Exam for UPSI/ APSI/ IO/ UASI Posts can download Gujarat PSI Prelims Merit List PDF from this web page itself. Additionally, we have arranged a direct link to check Gujarat Police PSI Result 2022 of Prelims Exam in this article at …

PSI EXAM RESULT 2022 @psirbgujarat2022.in Read More »

SSC GD Result 2022 (Out) @ ssc.nic.in GD Constable Merit List, Cut Off Marks

SSC Constable GD Result 2022 is available here on ssc.nic.in: Know about SSC GD Constable Merit List 2022 PDF: The Staff Selection Commission conducts a written exam for 25271 posts of Constable (General Duty). Secondly, SSC GD Result 2022 is expected to be released on 25 March 2022 (Out), at ssc.nic.in. After that you can also …

SSC GD Result 2022 (Out) @ ssc.nic.in GD Constable Merit List, Cut Off Marks Read More »

LRD physical result 2022 @lrdgujarat2021.in

LRD physical result Gujarat Police LRD Constable Physical Test Result 2022, LRB Lokrakshak PET PST Result, LRD PET PST Selection List, LRB Gujarat Police Constable PET Results, lrdgujarat2021.in Lokrakshak Physical Exam Merit List Download Link Available Here: Gujarat Lokrakshak Bharti Board (LRB) will shortly release the LRD Physical  Result of Un-Armed Constable, Armed Constable and SRPF Constable …

LRD physical result 2022 @lrdgujarat2021.in Read More »

GPSC Police Inspector (PI) Final Result 2021

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Police Inspector (PI) Final Result 2021 Advt. No.110/2019-20 Posts Name: Police Inspector (Unarmed), Class-2 Final Result: Click Here The result of the Competitive Examination of Police Inspector (Unarmed), Class-II (Advertisement No. 110/2019-20); personal interview held from 10 November to 17 November, 2021 is hereby declared as per Annexure-I More Details: Click Here

SBI Clerk Mains Result 2021 Declared

State Bank of India (SBI) Clerk Mains Result2021 Declared Advertisement No. CRPD/CR/2021-22/09 Posts Name: Junior Associate (Customer Support & Sales) Main Exam Result: Click Here Main Exam Marks: Click Here Notice – Recruitment Cancelled For Ladakh, Manipur And Leh & Kargil Valley: Click Here More Details: Click Here

NMMS Result Declared

 NMMS Result Declared Gujarat SEB NMMS Exam 2020 – Apply Online ,Gujarat SEB NMMS Notification 2020: State Education Board (SEB) ,Gandhinagar has delivered notice for NMMS (National methods cum merit grant plot) for Scholarship.Eligible up-and-comers may apply online from 19-11-2020 to 19-12-2020 .Candidate is encouraged to visit official notice before applying.more point by point data …

NMMS Result Declared Read More »