વડોદરા GRD ભરતી 2022

વડોદરા GRD ભરતી 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી વડોદરા (ગ્રામ્ય) દ્વારા ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD) ની 200 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં મહિલા અને પુરુષ ઉમેદવાર બંને ભાગ લઈ શકશે. ઓછું ભણેલા અને ગુજરાત ગ્રામ રક્ષક દળમાં જોડાવા માંગતા ઉમેદવારો માટે આ નોકરીની સુવર્ણ તક છે. ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી વડોદરામાં ઉમેદવારે … Read more

Gujarat Gram Rakshak Dal Recruitment 2021 | Apply Online for GRD & SRD Posts

Gujarat Gram Rakshak Dal Recruitment 2021 | Gujarat Gram Rakshak Dal GRD has published a notification for the recruitment of various post. Those candidates who are interested in the recruitment of various details. You can find other details like post name, age limit, educational qualification, experience, selection process, syllabus, application fee and how to apply … Read more

Banaskantha GRD Bharti 2021

Banaskantha GRD Bharti 2021: Superintendent Of Police Office, Banaskantha Published Recruitment Notification For GRD Posts 2021.Eligible And Interested Candidates Apply Offline After Read Official Notification Given Below. GRD Bharti 2021, Home guard jobs in Banaskantha, Banaskantha GRD vacancy 2021. Banaskantha GRD Bharti 2021 Department Name : Banaskantha Police Post Name : Gram Rakshak Dal (GRD) No. of Vacancy : Not Declare Application Mode : Offline Job Location … Read more