૧૦ પાસ ભરતી Army Jobs Latest Jobs Trending સરકારી ભરતી

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022@cisfrectt.in, ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ (CISF) દ્વારા કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન ની 787 જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. ધોરણ 10 પાસ માટે આ નોકરીની સુવર્ણ તક છે. CISF કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન ની ભરતીમાં પુરુષ અને મહિલા ઉમેદવાર બન્ને ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ 21 નવેમ્બર 2022 થી શરૂ થશે. CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી […]

૧૦ પાસ ભરતી Latest Jobs Trending સરકારી ભરતી

IB ભરતી 2022@www.mha.gov.in

IB ભરતી 2022 : ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) દ્વારા સિક્યુરિટી આસિસ્ટન્ટ અને મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS) ની 1671 જગ્યાઓની ભરતી માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 05 નવેમ્બર 2022 થી શરૂ થશે અને 25 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા IB માં વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર […]

૧૦ પાસ ભરતી પોસ્ટ ભરતી

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022, 10 પાસ માટે ભરતી

ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022 : ઇન્ડિયા પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સર્કલની પોસ્ટલ આસીસ્ટન્ટ, પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ અને MTSનું કુલ 188 જગ્યાઓ (સપોર્ટ કોટા) માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા આ ભરતી સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા અંતર્ગત દ્વારા કરવામાં આવશે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. ગુજરાત પોસ્ટ ભરતી 2022 ગુજરાત પોસ્ટ સર્કલમાં ભારતીય […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી Latest Jobs Trending રોજગાર ભરતી મેળો

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022@anubandham.gujarat.gov.in

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી અમરેલી દ્વારા અનુબંધમ પોર્ટલના માધ્યમથી આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પ્રથમ માળ, સી-બ્લોક, બહુમાળી ભવન, અમરેલી ખાતે કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 10-10-2022ના રોજ સવારે 11 કલાકે આ ભરતી મેળામાં ભાગ લઇ શકશે. અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ […]

રોજગાર ભરતી મેળો ૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી

અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો 2022@anubandham.gujarat.gov.in

અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો : અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરી / આર.વી. ફાઉન્ડેશન અને આઈ.ટી.આઈ ચાંદખેડા, અમદાવાદ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહા રોજગાર ભરતી મેળામાં ચાંદખેડા મદદનીશ નિયામક તેમજ આર.વી. ફાઉન્ડેશન તેમજ આઈટીઆઈ દ્વારા તારીખ .૧૩/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ આઈટીઆઈ ચાંદખેડા કેમ્પસ વ્રજ ટેનામેન્ટની સામે યોજવામાં આવ્યો છે. જેમાં […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી Trending

India Post Office Recruitment 2022 Out-98083 Vacancy Bharti Date

India Post Office Recruitment 2022: India Post will release the India Post Office Recruitment 2022 on its official website @https://www.indiapost.gov.in in the month of September 2022. India Post has announced 98083 vacancies to be filled for empty positions in 23 circles all over the country. There is a good opportunity for all aspirants who preparing for […]

૧૦ પાસ ભરતી પોસ્ટ ભરતી સરકારી ભરતી

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022: 10 પાસ માટે પરીક્ષા વગર ભરતી

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 : ભારતીય ટપાલ વિભાગ, પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ, વડોદરા ટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટ બનાવ માટેની સોનેરી તક છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો. ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ ટપાલ જીવન વીમા / […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી Army Jobs

Indian Army Female Agniveer Bharti 2022 Apply For 1000+ Posts

Indian Army Female Agniveer Bharti 2022 Apply For 1000+ Posts : Indian Army has been released notification on 5th of August 2022. Eligible female candidates can apply online for the district-wise recruitment rally for Army Women Military Police (WMP) which will be conducted across the country. Read the detailed information related to Army Agniveer Female Recruitment […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી Army Jobs

BSF Recruitment 2022 – Apply Online Head Constable (RO/RM) 1312 Posts

BSF Recruitment 2022 : Border Security Force (BSF) has released short recruitment notification for Head Constable (Radio Operator) & Head Constable (Radio Mechanic) 1312 Posts 2022.Both male and female candidates are eligible for BSF Recruitment 2022.The online application start from 20th August 2022 on official website. Border Security Force (BSF) Head Constable Recruitment 2022 Online […]

૧૦ પાસ ભરતી PGVCL ભરતી Trending

PGVCL Recruitment 2022 for Apprentice Lineman Posts

PGVCL Recruitment 2022 for Apprentice Lineman Posts: Paschim Gujarat Vij Company Limited (PGVCL Recruitment 2022) has published an Advertisement for the Apprentice Lineman post 2022. Eligible Candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and […]