નગરપાલિકા ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022

વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 : વડનગર નગરપાલિકા દ્વારા મંજુર થયેલ મહેકમ પૈકી ખાલી પડેલ જગ્યાઓ ભરવાની મળેલ મંજુરી અન્વયે નગરપાલિકાના મંજુર થયેલ કર્મચારીઓની સેવાઓ અંગેના ભરતી બઢતી નિયમો 2022 આધીન સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આધારે સિનિયર ક્લાર્ક, મુકાદમ અને કલાર્કની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. વડનગર નગરપાલિકા ભરતી 2022 […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી Latest Jobs Trending રોજગાર ભરતી મેળો

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022@anubandham.gujarat.gov.in

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી અમરેલી દ્વારા અનુબંધમ પોર્ટલના માધ્યમથી આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પ્રથમ માળ, સી-બ્લોક, બહુમાળી ભવન, અમરેલી ખાતે કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 10-10-2022ના રોજ સવારે 11 કલાકે આ ભરતી મેળામાં ભાગ લઇ શકશે. અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 પોસ્ટ […]

રેલવે નોકરી ૧૨ પાસ ભરતી

12 પાસ માટે પશ્ચિમ રેલ્વે માં ભરતી: છેલ્લી તારીખ 04-10-2022

12 પાસ માટે પશ્ચિમ રેલ્વે માં ભરતી: પશ્ચિમ રેલ્વે દ્વારા રેસલિંગ, પાવરલિફ્ટિંગ, શૂટિંગ, કબડ્ડી, જિમ્નાસ્ટિક્સ, ક્રિકેટ, બોલ બેડમિન્ટન અને હોકી જેવી વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી કરવાબહાર પડી છે. જેની છેલ્લી તારીખ 04-10-2022 છે. પશ્ચિમ રેલવે (WR) ના રેલવે રિક્રૂટમેન્ટ સેલ (RRC Recruitment 2022) તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા (Sports Quota) ની વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે ઓનલાઇન અરજી (Apply Online) […]

રોજગાર ભરતી મેળો ૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી

અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો 2022@anubandham.gujarat.gov.in

અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો : અમદાવાદ મહા રોજગાર ભરતી મેળો મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરી / આર.વી. ફાઉન્ડેશન અને આઈ.ટી.આઈ ચાંદખેડા, અમદાવાદ દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહા રોજગાર ભરતી મેળામાં ચાંદખેડા મદદનીશ નિયામક તેમજ આર.વી. ફાઉન્ડેશન તેમજ આઈટીઆઈ દ્વારા તારીખ .૧૩/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ આઈટીઆઈ ચાંદખેડા કેમ્પસ વ્રજ ટેનામેન્ટની સામે યોજવામાં આવ્યો છે. જેમાં […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી Trending

India Post Office Recruitment 2022 Out-98083 Vacancy Bharti Date

India Post Office Recruitment 2022: India Post will release the India Post Office Recruitment 2022 on its official website @https://www.indiapost.gov.in in the month of September 2022. India Post has announced 98083 vacancies to be filled for empty positions in 23 circles all over the country. There is a good opportunity for all aspirants who preparing for […]

૧૨ પાસ ભરતી સરકારી ભરતી

AAI ભરતી 2022 (એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા)

AAI ભરતી 2022 : ભારતીય એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા જુનિયર અને સિનિયર આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ભરતીની સૂચના ભારતીય એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા 27મી ઓગસ્ટ 2022ના રોજ 156 ખાલી જગ્યાઓ માટે બહાર પાડવામાં આવી હતી. તેની અધિકૃત વેબસાઇટ @aai.aero પર, રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા કેડેટ ભરતી 2022 માટે […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી Army Jobs

Indian Army Female Agniveer Bharti 2022 Apply For 1000+ Posts

Indian Army Female Agniveer Bharti 2022 Apply For 1000+ Posts : Indian Army has been released notification on 5th of August 2022. Eligible female candidates can apply online for the district-wise recruitment rally for Army Women Military Police (WMP) which will be conducted across the country. Read the detailed information related to Army Agniveer Female Recruitment […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી Army Jobs

BSF Recruitment 2022 – Apply Online Head Constable (RO/RM) 1312 Posts

BSF Recruitment 2022 : Border Security Force (BSF) has released short recruitment notification for Head Constable (Radio Operator) & Head Constable (Radio Mechanic) 1312 Posts 2022.Both male and female candidates are eligible for BSF Recruitment 2022.The online application start from 20th August 2022 on official website. Border Security Force (BSF) Head Constable Recruitment 2022 Online […]

૧૨ પાસ ભરતી Army Jobs Latest Jobs Trending

ITBP Head Constable Recruitment 2022 – 248 Vacancy,Apply Online,Notification

ITBP Head Constable Recruitment 2022 : Indo Tibetan Border Police Force (ITBP) invites online application from eligible Indian Citizens (including subject of Nepal and Bhutan) to fill up vacancies of Head Constable (Direct Entry/ LDCE) Group C Non- Gazetted Posts on temporary basis likely to be permanent in ITBP Police Force. Candidates selected for appointment […]

૧૦ પાસ ભરતી ૧૨ પાસ ભરતી સરકારી ભરતી

DGPS Gujarat Recruitment 2022@dgps.gujarat.gov.in

DGPS Gujarat Recruitment 2022: Director Of Government Printing & Stationary (DGPS) Gandhinagar, Published Recruitment Notification For 94 DTP Operator, Process Assistant, Assistant Binder & Various Posts.Eligible & Interested Candidates Can Apply Offline After Read DGPS Gujarat Recruitment Given Below.DGPS Gujarat Vacancy Good Chance For Those Candidates Who Seeking Job In Gujarat Printing Press. DGPS Gujarat Recruitment […]