પોલીસ ભરતી

Gujarat Police Bharti 2021 for 10459 LRD Constable / Lokrakshak Posts (OJAS)

Gujarat Police Bharti 2021 for 10459 LRD Constable / Lokrakshak Posts (OJAS) | LRB Recruitment 2021 Declared

Advt. No. LRB/202122/2

Total Posts: 10459 Posts

Posts Name:
• Unarmed Police Constable – Lokrakshak: 5212 Posts (Male: 3492 Female: 1720)
• Armed Police Constable – Lokrakshak: 797 Posts (Male: 534 Female: 263)
• S.R.P.F. Constable: 4450 Posts (Male: 4450 Female: 0)

Gujarat Police bharti

Educational Qualification: Standard 12th (Higher Secondary Examination passed) or its equivalent. (More Details: Please Read Official Notification)

પોલીસ ની પરીક્ષા ક્યારે લેવાશે તો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Age Limit: 18 to 34 years (More Details: Please Read Official Notification)

Physical Test Date/ Call Letter Notification: LRD Website | PSI Website

 

Call Letter Download Date: 26-11-2021

Call Letter: Click Here

 

તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ રિજેક્ટ થયેલ ફોર્મ નું લિસ્ટ.

Download Notification (PDF): Click Here

Apply Online: Click Here

Fee, Selection Process & Other Details: Please Read Official Notification.

Gujarat Police bharti

How to Apply: Interested and eligible Candidates may Apply Online Through official Website ojas.gujarat.gov.in

Banaskantha GRD Bharti 2021

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 23-10-2021
• Last Date for Submission of Online Application: 09-11-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *