નવી ભરતી

ICPS Rajkot Recruitment 2021| Apply Online For Various Posts 2021

I.C.P.S ગુજરાતમાં ભરતી
I.C.P.S ગુજરાતમાં ભરતી

ICPS રાજકોટ ભરતી ૨૦૨૧ એ વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે જાહેરનામું પ્રકાશિત કર્યું છે. તે ઉમેદવારો જે વિવિધ વિગતોની ભરતીમાં રુચિ ધરાવે છે. તમે પોસ્ટ વિગતો, વયમર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પ્રયોગ, પસંદગી પ્રક્રિયા, અભ્યાસક્રમ, એપ્લિકેશન ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે OjasNokari નિયમિતપણે તપાસતા રહેશો.

ICPS રાજકોટ ભરતી ૨૦૨૧

જગ્યાનું નામ :

  • ગૃહ માતા
  • ગૃહ પિતા
  • સ્ટોરકીપર કમ એકાઉન્ટન્ટ
  • ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

 શૈક્ષણિક લાયકાત :

  •  શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા :

  •  ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂના આધારે પસંદ કરવામા આવશે.

અરજી કેવી રીતે કરશો ? :

  • પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

અંતિમ તારીખ :

  • જાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 10 દિવસની અંદર

જાહેરાત :

અહીં ક્લિક કરો

 

નોંધ : કૃપા કરીને હંમેશાં સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા જાહેરાત / સૂચનાની ઉપરની વિગતોની તપાસ અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *