ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022: 10 પાસ માટે પરીક્ષા વગર ભરતી

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 : ભારતીય ટપાલ વિભાગ, પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ, વડોદરા ટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટ બનાવ માટેની સોનેરી તક છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો.

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022
પોસ્ટ નામ ટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટ
સંસ્થાનું નામ ભારતીય ટપાલ વિભાગ, પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ
સ્થળ વડોદરા
વોક ઈન્ટરવ્યું તારીખ 12-09-2022
અરજી પ્રકાર ઓફલાઈન

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 પોસ્ટની વિગતો :

ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી માટેની પોસ્ટની વિગતો નીચે મુજબ છે.

પોસ્ટનું નામ :-

 • ટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટ

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 પાત્રતા માપદંડો :

ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતીમાં રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ નીચે મુજબના પાત્રતા માપદંડો પૂર્ણ કરવા પડે છે ત્યારબાદ જ તેઓ વોક ઇન્ટરવ્યૂમાં હાજરી આપી શકે છે.

વધુ માહિતી માટે સતાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો.

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 શૈક્ષણિક લાયકાત :-

 • ધોરણ 10 મુ પાસ અથવા કેન્દ્ર – રાજ્ય સરકાર દ્વારા અધિકૃત સમકક્ષ શૈક્ષણિક લાયકાત.

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 ઉંમર મર્યાદા :-

 • 18 થી 50 વર્ષ

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 પાત્રતા :-

 • ભૂતપૂર્વ વીમાસલાહકાર આંગણવાડી કાર્યકરો મહિલા મંડળ કાર્યકરો સ્વ સહાય જૂથના કાર્યકરો એક્સ સર્વિસમેન નિવૃત શિક્ષકો બેરોજગાર / સ્વરોજગાર યુવાનો, પોસ્ટ ઓફિસના SSA / એમપીકેબીવાય એજન્ટો અથવા ઉપરોક્ત લાયકાત ધરાવતા કોઈપણ વ્યક્તિ.
ખાસ નોંધ :-
 • કોઈપણ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સમાં કામ કરતાં એજન્ટને પીએલઆઈ / આરપીએલઆઈની એજન્સી મળવાપાત્ર નથી.
 • જે ઉમેદવારોની પસંદગી એજન્ટ તરીકે થઈ છે તેમણે રૂ. 5000/- ના NSC/KVP સિક્યોરીટી ડિપોઝિટ તરીકે મૂકવાના રહેશે.
 • જે ઉમેદવાર વોક ઇન ઇન્ટરવ્યૂમાં આવે એમને સરકાર તરફથી કોવિદ- 19 ને લગતી તમામ ગાઈડલાઈસન્સનું પાલન કરવાનું રહેશે.
 • ઉમેદવાર એ પોતે એકલા એ જ વોક-ઇન ઇંટરવ્યૂમાં આવવાનું રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ :- અરજી કરતાં પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી 2022 અરજી કેવી રીતે કરવી ?
 • પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ (વડોદરા ઈસ્ટ ડિવિઝન, રાવપુરા) ની કચેરી, વડોદરા દ્વારા ટપાલ જીવન વીમા / ગ્રામીણ ટપાલ જીવન વીમાના એજન્ટની નિયુક્તિ માટે વોક-ઇન ઇંટરવ્યૂનું આયોજન નીચે જણાવેલા સ્થળ, તારીખ અને સમયે કરવામાં આવેલ છે.
 • નીચેની શરતો પૂર્ણ કરતાં તેમજ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો હાજર રહી શકે છે.
ઇંટરવ્યૂ સ્થળ :-
 • પ્રવર અધિક્ષક ડાકઘર, વડોદરા પૂર્વ વિભાગ (વડોદરા ઈસ્ટ ડિવિઝન), ત્રીજો માલ, રાવપુરા હેડ પોસ્ટ ઓફિસની પાછળ, રાવપુરા, વડોદરા – 390001, તારીખ : 12/09/2022 (સોમવાર).
મહત્વપૂર્ણ તારીખો :-
ઇંટરવ્યૂ તારીખ – 12/09/2022 (સોમવાર)
ઇંટરવ્યૂ સમય – સવારે 10:30 થી 01:30 કલાકે
ગુજરાત ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી જાહેરાત અહીં ક્લિક કરો
OjasNokari હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

FAQ’s – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

ધોરણ 10 પાસ માટે ટપાલ વિભાગ ભરતી ની ઈન્ટરવ્યુ છેલ્લી તારીખ શું છે?

ટપાલ વિભાગ વડોદરા ભરતી ની અરજી કરવાની ઈન્ટરવ્યું તારીખ 12 સપ્ટેમ્બર 2022 છે.

ધોરણ 10 પાસ માટે ટપાલ વિભાગ ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે નીચે જણાવેલા ઈન્ટરવ્યુ સ્થળ, તારીખ અને સમયે હાજર રહેવાનું રહેશે.

Leave a Comment