ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી [email protected]

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022 : ગુજરાત વન વિભાગ દ્વારા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ની 823 જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માટે ટૂંક સમયમાં ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવશે. ધોરણ 12 પાસ અને શારીરિક રીતે મજબૂત ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. ગુજરાત વન રક્ષક ભરતી 2022 ના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 1 નવેમ્બર 2022 થી 15 નવેમ્બર સુધી ઓફિશિયલ વેબસાઈટ ojas.gujarat.gov.in પરથી ભરી શકાશે.

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022

અગ્ર મુખ્ય વન સંરક્ષક અને હેડ ઓફ ફોરેસ્ટ ફોર્સ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર નિયંત્રણ હેઠળ જુદા જુદા જિલ્લાની વન રક્ષક સંવર્ગ વર્ગ – 3ની જગ્યાઓ પર નિમણૂક માટે ઉમેદવાર પસંદ કરવા જગ્યાના સંદર્ભમાં ઉલ્લેખ કરેલ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમૂનામાં ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે www.ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર તારીખ 01/11/2022 થી 15/11/2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત વન વિભાગ
પોસ્ટનું નામ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ
ખાલી જગ્યા 823
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઇન
જોબ લોકેશન ગુજરાત
ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ 1લી નવેમ્બર 2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15મી નવેમ્બર 2022
સત્તાવાર વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in

આ પણ વાંચો:કરજણ નગરપાલિકા ભરતી 2022 – ધોરણ 12 પાસ માટે ભરતી

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022

ગુજરાત વનવિભાગ દ્વારા વનરક્ષકની 823 જગ્યાઓ ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. નીચે આપેલ ટેબલમાં તમે પોસ્ટ પ્રમાણે માહિતી જોઈ શકો છો.

પોસ્ટનું નામ કુલ જગ્યાઓ
ફોરેસ્ટ ગાર્ડ 823

શારીરિક ધોરણ

પુરુષ ઉમેદવાર માટે:-

વર્ગ ઊંચાઈ છાતી (ફુલાવ્યા વગર) છાતી (ફુલાવેલી) વજન
મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવાર માટે 155 સે.મી 79 સે.મી 84 સે.મી 50 kg
મૂળ ગુજરાતના (અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાયના) ઉમેદવાર માટે 163 સે.મી 79 સે.મી 84 સે.મી 50 kg

મહિલા ઉમેદવાર માટે:-

વર્ગ ઊંચાઈ વજન
મૂળ ગુજરાતના અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવાર માટે 145 સે.મી 45 kg
મૂળ ગુજરાતના (અનુસૂચિત જનજાતિ સિવાયના) ઉમેદવાર માટે 150 સે.મી 45 kg

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર (HSC પાસ/ 12 પાસ) અથવા માન્ય બોર્ડ અથવા સંસ્થામાંથી તેની સમકક્ષ લાયકાત.
 • ગુજરાતી, હિન્દી અથવા બંને ભાષાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે.
 • કોમ્પ્યુટરનું પ્રાથમિક જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે.

વય મર્યાદા

 • ઉમેદવારની ઉંમર 18 વર્ષથી 33 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022 અરજી ફી

બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવાર માટે રૂ. 100 + અન્ય ચાર્જ
અન્ય તમામ કેટેગરી માટે કોઈ ફી નહીં

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા

ગુજરાત વનરક્ષકની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોની પસંદગી નીચેની પસંદગી કસોટીઓમાં લાયકાત મેળવ્યા પછી જ કરવામાં આવશે:-

 • OMR આધારિત લેખિત પરીક્ષા = 100 ગુણ
 • શારીરિક તંદુરસ્તી/ કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ (PFT/ PET)
 • જાગવાની કસોટી
 • વ્યક્તિગત મુલાકાત/દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • મેડિકલ ટેસ્ટ

આ પણ વાંચો: ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022 – ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓને કુલ 48000 રૂપિયા ની શિષ્યવૃત્તિ મળશે

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022 ઓનલાઈન ફોર્મ

 • રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.ojas.gujarat.gov.in પર જઈને તારીખ 1 નવેમ્બર 2022 થી 15 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી પગારધોરણ

 • પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે પ્રતિ માસ ફિક્સ 19,950 રૂપિયા ફિક્સ વેતન આપવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક :

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePage Click Here

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી FAQ

1. ગુજરાત વન વિભાગ દ્વારા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ની કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે?

 •  ગુજરાત વન વિભાગ દ્વારા ફોરેસ્ટ ગાર્ડની 823 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

2.ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

 •  ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ 15 નવેમ્બર 2022 સુધી ભરી શકાશે.

3.ગુજરાત વનરક્ષક ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ કઈ વેબસાઈટ પરથી ભરી શકાશે?

Leave a Comment