ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022, કુલ 48000 રૂપિયા ની શિષ્યવૃત્તિ ધોરણ 8 ના વિદ્યાર્થીઓને મળશે

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022 : રાજ્યમાં નબળી આર્થિક સ્થિતિ ધરાવતા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 12 સુધી અભ્યાસ પૂર્ણ કરી શકે તથા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં ડ્રોપ આઉટ દર ઘટે તે હેતુથી ધોરણ – 8માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે નેશનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરશીપ (N.M.M.S) નામની યોજના શિક્ષણ મંત્રાલય ભારત સરકાર તરફથી અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા લાભાર્થી વિદ્યાર્થીઓની પસંદગી કરવા માટે પરીક્ષાનું આયોજન આગામી સમયમાં કરવામાં આવશે.

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ 2022

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા NMMS સ્કોલરશીપ પરીક્ષાનું નોટિફિકેશન 07 ઓક્ટોબર 2022 ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ 11 ઓક્ટોબર 2022 થી 05 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ભરી શકાશે. જે વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષાના મેરિટમાં સિલેક્ટ થશે તમેને માસિક રૂ.1000/- ના લેખે વાર્ષિક 12000 રૂપિયા મુજબ 4 વર્ષ સુધી નિયત પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ ને મળવાપાત્ર થશે.

યોજનાનું નામ NMMS સ્કોલરશીપ યોજના
પોસ્ટનું નામ NMMS પરીક્ષા 2022
જાહેરાત ક્રમાંક રાપબો/NMMS/2022/9113-67
અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન
મળવાપાત્ર શિષ્યવૃત્તિ 4 વર્ષના કુલ 48000/- રૂપિયા
ઓનલાઈન ફોર્મની છેલ્લી તારીખ 05 નવેમ્બર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.sebexam.org

 

ગુજરાત NMMS પરીક્ષા 2022

કેન્દ્ર સરકાર ના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા NMMS પરીક્ષા નું દર વર્ષે આયોજન કરવામાં આવે છે. આ પરીક્ષા માં ધોરણ 8 માં ચાલુ વર્ષે અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે પાત્રતા કોણ ધરાવે છે તેની તમામ માહિતી માટે National Scholarship Portal માં આપેલી સૂચનાઓ અવશ્ય વાંચવી.

NMMS પરીક્ષા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ની યાદી

  • ઓનલાઈન ભરેલ આવેદનની પ્રિન્ટ
  • ફી ભર્યાનું ચલણ (માત્ર SEB કોપી)
  • આવકના દાખલા ની પ્રામાણિત નકલ
  • ધોરણ 7 માર્કશીટ
  • જાતિના પ્રમાણપત્રની નકલ
  • વિકલાંગતા અંગેના પ્રમાણપત્રની નકલ (જો લાગુ પડતું હોય તો)

ગુજરાત NMMS પરીક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ

આ જાહેરાત ના સંદર્ભમાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ઓનલાઈન અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. તારીખ 11/10/2022 થી 05/11/2022 સુધી www.sebexam.org પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

આવક મર્યાદા

NMMS ની પરીક્ષા માટે નક્કી થયા મુજબ વાલી ની આવક મર્યાદા રૂ.3,50,000 થી વધુ ન હોવી જોઈએ.

NMMS પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ

કસોટીનો પ્રકાર પ્રશ્નો ગુણ સમય
MAT બૌદ્ધિક યોગ્યતા કસોટી 90 90 90 મિનિટ
SAT બૌદ્ધિક યોગ્યતા કસોટી 90 90 90 મિનિટ

NMMS પરીક્ષા ફી

Gen/OBC/EWS રૂ.70/-
SC અને ST રૂ.50/-
  • સર્વિસ ચાર્જ અલગથી ચૂકવવાનો રહેશે.
  • કોઈપણ સંજોગોમાં ફી પાછી આપવામાં આવશે નહિ.

ગુજરાત NMMS પરીક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થાય છે 11/10/2022
ઓનલાઈન અરજીઓ સમાપ્ત થશે 05/11/2022
પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન ફી ભરવાનો સમયગાળો 11/10/2022 થી 10/11/2022
પરીક્ષા તારીખ ડિસેમ્બર 2022/જાન્યુઆરી 2023 માસ

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

નોટિફિકેશન વાંચવા અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો
અન્ય યોજનાની માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

FAQ’s – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપની છેલ્લી તારીખ શું છે?

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ છેલ્લી તારીખ 05 નવેમ્બર 2022 છે

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ ની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે

ગુજરાત NMMS સ્કોલરશીપ ની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.sebexam.org છે

Leave a Comment