નવી ભરતી

Amul Dairy Recruitment 2021

અમુલ ડેરી ભરતી ૨૦૨૧

અમુલ ડેરી આણંદ ખાતે ભરતી ૨૦૨૧

અમુલ ડેરી ભરતી ૨૦૨૧

અમૂલ ભરતી ૨૦૨૧ હમણાં જ વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે જાહેરનામું પ્રકાશિત કર્યું છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. અન્ય વિગતો જેવી કે શિક્ષણની લાયકાત, વયમર્યાદા, કે.વી.એસ. ભરતી, અરજી ફી અને સૂચના.બેસ્ટ એપ્લિકેશનમાં નીચે આપેલ અરજી કેવી રીતે મેળવવી. ૧૦ પાસ પર નોકરી, ૧૨ પાસ.

અમુલ ભરતી ૨૦૨૧

ગુજરાત અને ભારત સંબંધિત અન્ય જોબ્સ અહીં હંમેશા અપડેટ થાય છે જેમ કે જીપીએસસી ભરતી, યુ.પી.એસ.સી. ભરતી, જી.એસ.એસ.બી. ભરતી, કે.વી.એસ. ભરતી, કે.વી.એસ. જાહેરાત, કે.વી.એસ. ભરતી ૨૦૨૧ નોટિફિકેશન, કે.વી.એસ. ભરતી ૨૦૨૦ અભ્યાસક્રમ, એસ.બી.આઇ. કારકીર્દિ.

હોદ્દાઓ :

 • એકાઉન્ટ સહાયક
 • પ્રદેશ વેચાણ પ્રભારી
 • મેનેજર
 • મેનેજર અને અન્ય હોદ્દાઓ

કુલ જગ્યાઓ :

ઉલ્લેખ કરેલ નથી

શૈક્ષણિક લાયકાત :

 શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે ઓફિશિયલ   નોટિફિકેશન વાંચો.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ :

જાહેર થયેલ નથી

પસંદગી પ્રક્રિયા :

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂના આધારે પસંદ કરવામા આવશે.

અરજી કેવી રીતે કરશો :

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઑફિશ્યલ વેબસાઈટ દ્વારા અરજી કરી શકશે.

અગત્યની તારીખો :

 • એપ્લિકેશન ઓનલાઇન અરજી કરવાની પ્રારંભ તારીખ : ચાલુ થઈ ગયેલ છે.
 • ઓનલાઇન અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ : જાહેર થયેલ નથી.

જાહેરાત  :

અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઇન અરજી :

અહીં ક્લિક કરો

નોંધ કૃપા કરીને હંમેશાં સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા જાહેરાત / સૂચનાની ઉપરની વિગતોની તપાસ અને પુષ્ટિ કરો.

9 Replies to “Amul Dairy Recruitment 2021

 1. બેરોજગાર
  જોવ માટે
  ૧૦ પાસ
  નાવલી ૩૮૮૩૫૫ નાવલી
  તા.જી‌.આણંદ ગુજરાત
  મો.૭૦૯૬૧૧૮૨૧૭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *