૧૦ પાસ ભરતી Army Jobs Latest Jobs Trending સરકારી ભરતી

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022@cisfrectt.in, ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી

CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ (CISF) દ્વારા કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન ની 787 જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. ધોરણ 10 પાસ માટે આ નોકરીની સુવર્ણ તક છે. CISF કોન્સ્ટેબલ ટ્રેડસમેન ની ભરતીમાં પુરુષ અને મહિલા ઉમેદવાર બન્ને ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ 21 નવેમ્બર 2022 થી શરૂ થશે. CISF કોન્સ્ટેબલ ભરતી […]

Latest Jobs Trending આંગણવાડી ભરતી સરકારી ભરતી

NHM જામનગર ભરતી 2022 | જામનગર આંગણવાડી દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

NHM જામનગર ભરતી 2022 : નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત જામનગર જિલ્લામાં પ્રોગ્રામ આસિસ્ટન્ટ, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, ઇમ્યુનાઇઝેશન ફિલ્ડ વોલેન્ટીયર અને ફિમેલ હેલ્થ વર્કરની જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ ભરતી 11 માસના કરાર આધારિત કરવામાં આવશે. NHM જામનગર ભરતી 2022 કચેરીનું નામ જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી, જામનગર પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ […]

૧૦ પાસ ભરતી Latest Jobs Trending સરકારી ભરતી

IB ભરતી 2022@www.mha.gov.in

IB ભરતી 2022 : ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) દ્વારા સિક્યુરિટી આસિસ્ટન્ટ અને મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ (MTS) ની 1671 જગ્યાઓની ભરતી માટે બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 05 નવેમ્બર 2022 થી શરૂ થશે અને 25 નવેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા IB માં વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર […]

ટેટ 1-2 પરીક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ 2022 સરકારી ભરતી

ટેટ 1-2 પરીક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ 2022@sebexam.org

ટેટ 1-2 પરીક્ષા ઓનલાઈન ફોર્મ 2022: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ટેટ 1-2 પરીક્ષા 2022/23 નું ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જે મિત્રોએ PTC અથવા B. ed તેમજ શિક્ષક બનવા માટેની જરૂરી લાયકાત ધરાવતા તમામ ઉમેદવાર આ પરીક્ષા માટે તારીખ 21 ઓક્ટોબર 2022 થી 05 ડિસેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. વર્ષોથી શિક્ષક બનવાનું […]

વન વિભાગ ભરતી Latest Jobs Trending સરકારી ભરતી

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022@ojas.gujarat.gov.in

ગુજરાત વન વિભાગ ભરતી 2022 : ગુજરાત વન વિભાગ દ્વારા ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ની 823 જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માટે ટૂંક સમયમાં ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવશે. ધોરણ 12 પાસ અને શારીરિક રીતે મજબૂત ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. ગુજરાત વન રક્ષક ભરતી 2022 ના ઓનલાઈન ફોર્મ તારીખ 1 […]

Latest Jobs Trending સરકારી ભરતી

IRCTC એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022, કુલ 80 જગ્યાઓ માટે ભરતી@apprenticeship.gov.in

IRCTC એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 : ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IRCTC) દ્વારા કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ આસિસ્ટન્ટ (COPA) ની 80 જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર એપ્રેન્ટિસ ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ 25 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ભરી શકાશે. IRCTC […]

Latest Jobs Trending સરકારી ભરતી

SSB કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022@ssbrectt.gov.in

SSB કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 : સશસ્ત્ર સીમા બળ (SSB) દ્વારા દ્વારા કોન્સ્ટેબલ (જનરલ ડ્યુટી) ની 399 જગ્યાઓ ભરવા માટે ઓફલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. ધોરણ 10 પાસ ઉમેદવાર આ ભરતીમાં ઓફલાઇન અરજી કરી શકશે. અરજી કરવાનો સમયગાળો જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયા પછી 30 દિવસ સુધીમાં ઓફલાઇન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. SSB કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 સંસ્થાનું નામ સશસ્ત્ર સીમા […]

3 પાસ ભરતી સરકારી ભરતી

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022 : પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી સુરેન્દ્રનગર દ્વારા જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD) ની ભરતી કરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. ધોરણ 03 પાસ અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ રહેતા ઉમેદવારો આ ભરતીમાં ભાગ લઈ શકશે. સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022 માનદ સેવાની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત […]

સરકારી ભરતી બેંક ભરતી

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022 – ઑફિસરની 110 જગ્યાઓ માટે ભરતી

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઑફિસરની વિવિધ પોસ્ટ જેવી કે ઇકોનોમિસ્ટ, ડેટા સાયસીન્ટ, IT, લો ઓફિસર અને બીજી કુલ 110 જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. દેશમાં આવેલી વિવિધ બ્રાન્ચમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે બેંક દ્વારા આ ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઓફિસરો […]

૧૦૮ ભરતી સરકારી ભરતી

GVK EMRI ભરતી 2022 , પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી

GVK EMRI ભરતી 2022 : જી.વી.કે. ઇમર્જન્સી મેનેજમેન્ટ અને રિચર્સ ઇન્સ્ટીટયુટ કે જે ગુજરાત સરકારની નોડલ એજન્સીરૂપે પી.પી.પી. (પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ) મોડલ હેઠળ, આરોગ્ય સજીવની અને ધન્વતરી રથ જેવી સેવામાં પૂર્ણ કાર્યરત છે. મેડિકલ ઓફિસર અને લેબ ટેકનિશિયનની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો આપેલ તારીખે ઈન્ટરવ્યુમાં હાજર રહેવું. GVK EMRI […]