ન્યૂઝ ભરતી

DD News Gujarati Recruitment For Various Posts 2021

DD News Gujarati Recruitment For Various Posts 2021

ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતીએ નીચે જણાવેલ પોસ્ટ્સ માટેની જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોએ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપી. તમે વયમર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, એપ્લિકેશન ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે જેવી અન્ય વિગતો મેળવી શકો છો.

            ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી ભરતી ૨૦૨૧

નોકરીની વિગતો :
જગ્યાઓ : 
  • સમાચાર વાચક
  • સમાચાર એન્કર કમ સંવાદદાતા
  • નકલ સંપાદક
  • પ્રસારણ સહાયક
  • વિડિઓ સંપાદક
શૈક્ષણિક લાયકાતશૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.


પસંદગી પ્રક્રિયા : ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યૂના આધારે પસંદ કરવામા આવશે.

અરજી કેવી રીતે કરશો ? : પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો  જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

નોંધ : ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચી લેવી.

અંતિમ તારીખ : ૧૬-૦૬-૨૦૨૧

નોકરીની જાહેરાત : અહીં ક્લિક કરો

નોંધ કૃપા કરીને હંમેશાં સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા જાહેરાત / સૂચનાની ઉપરની વિગતોની તપાસ અને પુષ્ટિ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *