સરકારી ભરતી

GPSC Recruitment 2021| Apply Online For 439 Various Posts @ gpsc-ojas.gujarat.gov.in

GPSC Recruitment 2021| Apply Online For 439 Various Posts @ gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (જીપીએસસી) ભરતી ૨૦૨૧: જે ઉમેદવારો એકલા પાત્રતાના માપદંડને પૂર્ણ કરે છે તે સત્તાવાર વેબસાઇટ gpsc.gujarat.gov.in પર અરજી કરી શકે છે. મહત્વપૂર્ણ તારીખ, લાયકાત, અનુભવ, પસંદગીના માપદંડ, કેવી રીતે અરજી કરવી અને અન્ય વિગતો અહીં તપાસો.

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (જીપીએસસી) એ ૪૩૯ વિવધ પદ માટે અરજીઓ મંગાવી છે. રસ ધરાવતા અને પાત્ર અરજદારો ૩૧ જુલાઈ ૨૦૨૧ ના રોજ અથવા તે પહેલાં સૂચિત એપ્લિકેશન ફોર્મેટ દ્વારા ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (જીપીએસસી) જોબ નોટિફિકેશન 2021 અરજી કરી શકે છે.

જગ્યાનું નામ : 

 • સહાયક ઇજનેર (સિવિલ) : ૧૨૫ જગ્યાઓ
 • સહાયક ઇજનેર (યાંત્રિક) : ૧૦૦ જગ્યાઓ
 • એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર (યાંત્રિક) : ૦૩ જગ્યાઓ
 • ખાતા અધિકારી : ૧૫ જગ્યાઓ
ડેન્ટલ કોલેજ શાખા 

 • શિક્ષક (સામાન્ય મનોવિજ્ઞાન) : ૦૧ જગ્યાઓ
 • શિક્ષક (સામાન્ય વસ્તુશાસ્ત્ર) : ૦૧ જગ્યાઓ
 • શિક્ષક (ઓરલ મેક્સિલોફેસિયલ સર્જરી) : ૦૩ જગ્યાઓ
 • શિક્ષક (પ્રોસ્ટોડોન્ટિક્સ તાજ અને પુલ) : ૦૪ જગ્યાઓ
 • શિક્ષક (બાળરોગ અને નિવારક દંત ચિકિત્સા) : ૦૨ જગ્યાઓ
 • શિક્ષક (ઓર્થોડોન્ટિક્સ ડેન્ટોફેસિયલ ઓર્થોપેડિક્સ) : ૦૩ જગ્યાઓ
 • અધિક્ષક પુરાતત્ત્વવિદ્ : ૦૩ જગ્યાઓ
 • Dy .Director (યાંત્રિક) : ૦૧ જગ્યાઓ
 • નાયબ પ્રાદેશિક અગ્નિ અધિકારી : ૦૫ જગ્યાઓ
 •  સહાયક ઇજનેર (NJAS) : ૧૧૯ જગ્યાઓ
 • Dy. Director : ૦૧ જગ્યાઓ
 • રેડિયોલોજીસ્ટ : ૦૨ જગ્યાઓ
 • બાળરોગ ચિકિત્સક : ૦૩ જગ્યાઓ
 • ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
 • સહાયક ઇજનેર (સિવિલ) : ૨૭ જગ્યાઓ
 • સહાયક ઇજનેર (યાંત્રિક) : ૧૮ જગ્યાઓ
 • સહાયક ઇજનેર (વિદ્યુત) : ૦૨ જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાતશૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.


અરજી ફી :  


GENERAL : રૂ. ૧૦૦

OBC / SC / ST / PH : કોઈ ફી નથી

પસંદગીની પ્રક્રિયા :


GPSC ના નિયમો મુજબ (લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુ ફરજિયાત રહેશે)

અરજી કેવી રીતે કરશો :

રસ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારો નીચે જણાવેલ જીપીએસસી વેબસાઇટ gpsc-ojas.gujarat.gov.in દ્વારા ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો : 
 • અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ : ૧૫-૦૭-૨૦૨૧
 • અંતિમ તારીખ અરજી કરવાની : ૩૧-૦૭-૨૦૨૧
મહત્વપૂર્ણ લિંકો :


ઓનલાઈન અરજી : અહીં ક્લિક કરો

નોંધ કૃપા કરીને હંમેશાં સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા જાહેરાત / સૂચનાની ઉપરની વિગતોની તપાસ અને પુષ્ટિ કરો.

One Reply to “GPSC Recruitment 2021| Apply Online For 439 Various Posts @ gpsc-ojas.gujarat.gov.in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *